قوانین کارشناسی

لطفاً براي آشنايي با برخي قسمت‌هاي آيين‌نامة آموزشي مقطع كارشناسي به لينك زير مراجعه نماييد:

http://aut.ac.ir/farsi/academics/Headofregister/index.htm  


راهنمای ثبت نام دانشجویان کارشناسی