افراد

صادق تابع جماعت

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: Sadegh(@)aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543212(21)98+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

- دوره کارشناسی : رشته مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی شریف 1990

- دوره کارشناسی ارشد : رشته مهندسی مکانیک, دانشگاه MIE ژاپن 1995 

- دوره دکترا : رشته مهندسی هوافضا, دانشگاه توهوکوی ژاپن 1998 

- دوره پسا دکترا : انستیتوی علوم سیالات, دانشگاه توهوکوی ژاپن 1999