افراد

حميدرضا اويسي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: ovesy(@)aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543215(21)98+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی


رزومه


کارشناسی: مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)،دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ایران، 1367

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک  (طراحی وسایل نقلیه هوافضایی AVD - ) کالج هوافضا، دانشگاه کرانفیلد، انگلستان، 1373 

دکترای تخصصی: مهندسی مکانیک (مهندسی سازه های هوا فضایی)  کالج هوافضا، دانشگاه کرانفیلد، انگلستان، 1377