افراد

محمود ماني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mani(@)aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543284(21)98+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی


رزومه


دکترای آئرودینامیک از E.N.S.A.E تولوز فرانسه 1984

دیپلم مهندسی هوافضا از E.N.S.A.E تولوز فرانسه 1980

کارشناسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1355