افراد

حسين حسيني تودشکي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: hosseini(@)aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543224(21)98+

صفحه شخصي: www.aut.ac.ir/hosseini

  • سوابق تحصیلی


رزومه


دکتری در مهندسی مکانیک از دانشگاه نیو ساود ولز ، استرالیا (1395)

  پایان نامه :  تخمین عمر خزشی قطعات حاوی تورکز تنش و بار و درجه حرارت یکنواخت - ارایه یک روش ساده     

کارشناسی و کارشناسی ارشد در مهندسی مکانیک جامدات از دانشگها صنعتی اصفهان