افراد

امیررضا قهرمانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: a_ghahremani@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543201

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی