افراد

مسعود برومند

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: Boromand(@)aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543280(21)98+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

مدرک

دانشگاه

تاريخ دريافت

کارشناسي مهندسي مکانيک

دانشکده نفت آبادان

آبادان-ايران

1363

کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک

دانشگاه بيرمنگام - انگلستان

1367

دکترا مهندسي مکانيک (توربوماشين)

دانشگاه کرانفيلد - انگلستان

1372