تقدیر وتشکرازجناب آقای مهندس انصاری

رزومه ولوح تقدیراز جناب آقای مهندس محمد انصاریارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۶