تبادل دانشجویان ایرانی واروپایی (DAAD)

جهت اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

http://ic.aut.ac.ir/en/?page_id=1185

نمونه پروپوزال ضمیمه می باشد

 

 

 ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| تاريخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۱