قابل توحه دانشجویان فارغ التحصیلی که قصد ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مهر ۹۸ را دارند.

بااطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی که قصدادامه تحصیل درمقطع کارشناسی ارشد مهر98 رادارند می رساند که :

برای این دسته ازدانشجویان چنانچه کلیه نمرات درسی ایشان اعم ازپروژه،کارآموزی ودروس دیگر،حداکثرتا پایان مهر98 درپورتال آموزشی ثبت قطعی نگردیده باشد، تاریخ فارغ التحصیلی  مقطع کارشناسی مطابق باتاریخ ثبت آخرین نمره لحاظ شده وبررسی هرگونه درخواستی دراین خصوص مقدورنبوده ومسئولیت عدم امکان ادامه تحصیل درمقطع کارشناسی ارشد برعهده دانشجو خواهد بود.

مدیریت امورآموزشی دانشگاه

ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶