هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران

Http:\\aeroconf.ias.ir

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰