قابل توجه متقاضیان دکتری ۹۸ که به حدنصاب دانشکده رسیده اند

متقاضیانی که حد نصاب مورد نظر دانشکده را دارا  می باشند می توانند جهت کسب اطلاعات ثبت نام و ارائه مدارک به سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. ضمناً به اطلاع می رساند که روز مصاحبه این دانشکده مورخ 27/3/98 می باشد.

اطلاعات تکمیلی جهت مصاحبه در سایت دانشکده متعاقباً قرار خواهد گرفت.

*شماره تماس کارشناس مربوطه: 64543245 خانم پورمحمدی می باشد.

*حد نصاب دانشکده در سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه موجود می باشد.ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵