برگزاری انجمن خلاء ایران

    آشنایی با دانش وفناوری خلاء

 

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹