کسب مقام سوم لیگ ماموریت ربات های پرنده توسط تیم AUT MAV دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مسابقات جهانی رباتیک فیرا ۲۰۱۸ تایوان تبریک مي گوييم

{#myemotions_dlg.cool}

ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴