کسب قهرمانی تیم والیبال دانشکده درمسابقات داخل دانشگاه را تبریک عرض می کنیم.

ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰