عضویت درکانال <<بنیادمردمی حامیان دانش امیرکبیر>>

 جهت عضویت در کانال رسمی بنیاد مردمی حامیان دانش امیرکبیر وارد لینک زیر شوید:

https://t.me/HamiyanDaneshAmirkabir

 

ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵