۳۰امین سالگرد تأسیس دانشکده مهندسی هوافضا (۱۱دی ماه ۹۶)

{#myemotions_dlg.cool}

ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱