کسب مقام اول جشنواره جوان خوارزمی تحت راهنمایی جناب آقای دکترتابع جماعت را به دانشکده مهندسی هوافضا تبریک عرض می کنیم

کسب مقام اول جشنوارہ جوان خوارزمی توسط آقایان

مسعود عیدی عطارزاده (مجری)

بنیامین کنکاشور (همکار)

محمدمهدی بالزده (همکار)

امیرحسین عظیمی (همکار)

سید محمدرضا سادات اخوی (همکار)

مجید آقایاری (همکار)

دکتر صادق تابع جماعت (استاد راهنمای طرح) {#myemotions_dlg.cool}

 

 

 

 ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱