انتصاب آقای دکتر حسین حسینی تودشکی به سمت معاونت پژوهشی دانشگاه

همكار گرامي جناب آقاي دكتر  حسین حسینی تودشکی

عضو محترم هیأت علمی دانشکده مهندی هوافضا

با سلام

 نظر به سوابق ، شایستگی و تجارب ارزنده علمی ، پژوهشی و اجرایی جنابعالی ، به موجب این حکم به عنوان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب می شوید. با توجه به اهمیت  و نقش فعالیتهای تحقیقاتی و فناوری در ایجاد دانشگاههای نسل سوم ، امید است با برنامه ریزی و بکارگیری نیروهای توانمند و بهره گیری از  امکانات مورد نیاز در راستای برنامه راهبردی دانشگاه و تحقق اهداف این برنامه گامهای موثری بردارید.

 توفیق شما  را  در خدمت  به جامعه  دانشگاهی از خداوند متعال   آرزومندم .

 ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴