افتتاحیه رویداد ملی ایرآپ

لینک افتتاحیه رویداد ملی ایرآپ

ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶