زمان دفاع پایان نامه های کارشناسی

به اطلاع دانشجویان کارشناسی می رساند بر اساس رویه جدید، زمان دفاع پایان نامه ها فقط در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته آخر هر ماه و بصورت پشت سرهم و با اطلاع رسانی قبلی خواهد بود. لذا لازم است دانشجویان حداقل دو هفته قبل از تاریخ دفاع با تکمیل فرمهای مربوطه زمان جلسه دفاع را به اطلاع دفتر آموزش برسانند.

برنامه جلسات دفاع هرماه برای حضور عموم دانشجویان از طریق آموزش دانشکده اطلاع رسانی خواهد شد.زمان جلسات دفاع در شهریور، مهر و آبان 96

1- 28 و 29 شهریور

2- 25 و 26 مهر

3- 23و 24 آبان

                                       آموزش دانشکده                          ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۵/۱۸