آگهی جذب نیرو/دعوت به همکاری

آگهی جذب نیرو /دعوت به همکاری دو واحدمهندسی محصول وتحقیق وتوسعه شرکت مپنا لوکوموتیوشماره تماس :02636186730

Rouhi_mj@mapnalocomotive.com

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۵/۱۰