انتصاب آقای مهندس گیلی

همکار گرامی جناب آقای مهندس گیلی

 با سلام،

بنابه پیشنهاد معاون محترم پژوهشی و نظر به سوابق ارزشمند و مبسوط جنابعالی در زمینه­ های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی به موجب این حکم بمدت 2 سال بعنوان «مسئول کارآموزی، کارورزی، کاریابی و کارآفرینی» دانشکده مهندسی هوافضا منصوب می­شوید. امید است با توجه به اهداف بلند دانشگاه در راستای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم اقدامات موثری را انجام دهید.ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴