قابل توجه متقاضیان دکتری سال ۱۳۹۶

بدینوسیله به اطلاع می رساند مصاحبه دکتری در روز های دوشنبه و سه شنبه مورخ 96/3/22 و 96/3/23 در دانشکده مهندسی هوافضا از ساعت 14-9 تشکیل خواهد شد.

 ضمناً زمانبندی مصاحبه در اسرع وقت به اطلاع خواهد رسید.

 

توجه: متقاضیانی که تا این تاریخ مدارک درخواستی را تحویل دانشکده نداده اند،  می توانند تا تاریخ 96/3/20مدارک خود را تحویل دهند. چنانچه خللی در روند مصاحبه براساس عدم تحویل مدارک رخ دهد عواقب آن بعهده متقاضی می باشد.

 

 

با تشکر

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی هوافضا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1396/3/17ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷