کسب بهترین عملکردoutdoor درمسابقاتIMAV۲۰۱۶ توسط تیم ریزپردازنده دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کسب بهترین عملکرد در بخش فضای باز (outdoor) مسابقات IMAV2016 توسط تیم ریزپرنده امیرکبیر (AUTMAV) به سرپرستی آقای دکتر نقاش را به ایشان و دانشجویان محترم تبریک می‌گوییم.           {لینک خبر در صفحه اصلی دانشگاه}

http://www.aut.ac.ir/aut/fa/NewsInfo.aspx?id=302    ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱