تبریک انتصاب آقای مهندس شفتی درشورای عالی فضایی

جناب آقای مهندس شفتی

عضو هیئت علمی همکاردانشکده مهندسی هوافضا

با سلام واحترام

انتصاب جنابعالی ازطرف ریاست محترم جمهوری به عنوان عضو شورای عالی قضایی کشوررا صمیمانه تبریک عرض می کنم که امیدوارم با توجه به تجارب ارزشمند جنابعالی گامهای مهمی درجهت توسعه فناوری فضایی درکشوربرداشته شود.

               صادق تابع جماعت

          رئیس دانشکده مهندسی هوافضا

ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۶