تبادل دانشجویان ایرانی واروپایی(Marhaba)

http://gsia.tums.ac.ir/dira/iriucبه گزارش معاونت بین الملل؛ سايت «مرحبا» براي تبادل دانشجويان ايراني و اروپايي در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري، فوق دكتري ثبت نام مي كند. 

ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹