تبریک به دانشجوی برتردکترا درسال تحصیلی ۹۴-۹۳

جناب آقای مهندس  حاجی کاظمی

انتخاب جنابعالی به عنوان دانشجوی برتر دکترادر سال تحصیلی 94-93 را به شما تبریک می گوییم وبرایتان سلامتی وسعادت را آرزومندیم.

 

ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۸