جهت مشاهده اطلاعیه های دفاع به آرشیو خبر مراجعه نمائید.

ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا| | تاريخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰