جستجو
از
تا
 

 

 

۳۰امین سالگرد تأسیس دانشکده مهندسی هوافضا (۱۱دی ماه ۹۶)

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

انتصاب آقای دکتر حسین حسینی تودشکی به سمت معاونت پژوهشی دانشگاه

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

افتتاحیه رویداد ملی ایرآپ

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا