جستجو
از
تا
 

 

 

اطلاعیه دفاع از رساله دکترا آقای محمدرضا آموزگار

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۸  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

انتصاب آقای مهندس گیلی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

انتصاب حانم دکترسحرنوری بعنوان مدیرگروه آموزشی آیرودینامیک-جلوبرنده ها

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

زمانبندی مصاحبه دکتری ۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

قابل توجه متقاضیان دکتری سال ۱۳۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا