اطلاعيه ها

برگزاری انجمن خلاء ایران

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

فراخوان حمایت ازرساله های دکتری

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

معرفي زبان بين المللي دانشگاه صنعتي اميركبير

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۳  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

عصرانه اي صميمي با اساتيد دانشكده

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

آیین‌نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا