اطلاعيه ها

آیین‌نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

عضویت درکانال <<بنیادمردمی حامیان دانش امیرکبیر>>

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

۳۰امین سالگرد تأسیس دانشکده مهندسی هوافضا (۱۱دی ماه ۹۶)

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

پروژه های برتردانشجویی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور سال ۹۴

تاريخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۱  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا