اطلاعيه ها

قابل توجه متقاضیان دکتری سال ۱۳۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

اطلاعیه مهم قابل توجه دانشجویان کارشناسی

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

ثبت نام پایان نامه درسامانه Irandocجهت استفاده ازتسهیلات

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

انجمن فارغ التحصیلان هوافضا

تاريخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۷  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

نشست بررسی فرصت های کسب وکارفارغ التحصیلان مهندسی هوافضا

تاريخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا