اطلاعيه ها

معرفي مركز بين المللي زبان دانشگاه

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

آگهی جذب نیرو/دعوت به همکاری

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۵/۱۰  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

ثبت نام پایان نامه درسامانه Irandocجهت استفاده ازتسهیلات

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

انجمن فارغ التحصیلان هوافضا

تاريخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۷  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

نشست بررسی فرصت های کسب وکارفارغ التحصیلان مهندسی هوافضا

تاريخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا