اطلاعيه ها

لیست برنامه دروس ترمی کارشناسی ارشد

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

فرم تصویب دروس مصوب و زمینه تحقیقاتی دانشجویان دکترا

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

انتخاب دروس اختیاری چارت اصلاح شده ورودی ۹۵به بعد

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

آیین‌نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

پروژه های برتردانشجویی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا