اطلاعيه ها

انتخاب دروس اختیاری چارت اصلاح شده ورودی ۹۵به بعد

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

آیین‌نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

پروژه های برتردانشجویی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا