اخبار

زمان دفاع پایان نامه های کارشناسی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۵/۱۸  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

فهرست موضوعی راهنماهای کوتاه دروبگاه انجمن هوافضای ایران

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

فهرست نشریات نامعتبروجعلی خارجی-۱۳۹۵

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

تبریک انتصاب آقای مهندس شفتی درشورای عالی فضایی

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۶  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا