رویداد

روندبرگزاری رویدادملی ایرآپ

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا

نخستین دوره رویداد ملی ایرآپ، ۱۳۹۶ :: پرتال هوافضای ایران

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲  ارسال کننده خبر: مهندسي هوا فضا