آزمايشگاه تحقيقاتي ارتعاشات و سيستم هاي ديناميكي

آزمايشگاه تحقيقاتي ارتعاشات و سيستم هاي ديناميكي

تکنسین: حسین مومیوند

  • معرفي

معرفی

آزمايشگاه تحقيقاتي ارتعاشات و سيستم هاي ديناميكي دانشكده هوا فضا در سال 1379 راه اندازي گرديده و با توجه با اينكه نوعا طيف بسيار گسترده از آزمايشات و پروژه ها در اين آزمايشگاه قابل انجام و عرضه مي باشد لذا توجه ويژه به اين آزمايشگاه مي تواند نقش موثر و مهمي در ارتقاء كيفي و مالي دانشكده هوافضا ايفاء نمايد.امکانات آزمایشگاه

 

ردیف

عنوان

تعداد

کاربرد

1

شتاب­سنج

B&K

Type :4374

1

اندازه­گيري پاسخ سازه

2

شتاب­سنج

B&K

Type :4395

1

3

شتاب­سنج

B&K

Type :8309

1

4

شتاب­سنج

B&K

Type :4375

1

5

شتاب­سنج

B&K

Type :4326

1

6

شتاب­سنج

B&K

Type :4391

1

7

شتاب­سنج

TMC

TA-YD-181

2

8

ترنسديوسر نيرو

TMC-YD-312

2

 اندازه­گيري نيروي تحريک

9

سيگنال آنالايزر

B&K

Type: 2035

1

پردازش سيگنال

10

سيگنال آنالايزر (TE)

TMC

به همراه نرم افزار

1

ثبت و

پردازش سيگنال

11

Hand held data collector and analyzer

1

پردازش سيگنال

12

شيکر مودال Kgf 10

1

تحريک سازه

13

شيکر مودال  Kgf 2

1

تحريک سازه

14

چکش ضربه

B&K

8202

1

تحريک سازه و اندازه­گيري سطح تحريک

15

سيگنال کنترلر (TMC)

به همراه نرم افزار

1

کنترل سيگنال تحريک

16

دستگاه بالانس پره توربين

1

عيب­ يابي و بالاسينگ

17

لود سل S شکل

Sensolink

Model: SLZ3

1

اندازه­گيري نيرو

18

لود سل

Bongshin

Model: OBBH-200

1

اندازه­گيري نيرو

19

تاکومتر ليزري

1

اندازه­گيري دور

20

تاکومتر

1

اندازه­گيري دور

21

فيلتر آنالوگ سيگنال

1

فيلتر کردن سيگنال

22

امپدانس تيوب

اندازه­گيري ضريب جذب صوت مواد