آزمايشگاه تحقيقاتي خستگي و شكست

آزمايشگاه تحقيقاتي خستگي و شكست

  • معرفي

مسئول آزمایشگاه :فریبرزشیبانیان

شماره تماس :09174052557 ، 64543249

نشانی :خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده هوافضا، طبقه همکفمعرفی:

اين آزمايشگاه قادر به انجام تستهاي خستگي و كشش برروي نمونه هاي فلزي، كامپوزيتي و پليمري مي باشد. همچنين در حال تجهيز براي انجام تستهاي فشاري و كمانش نيز مي باشد. با توجه به امكانات وجود data logger   مربوط به خود دستگاه خستگي و كانال هاي اضافي موجود، مي توان اطلاعات جزئي تر از ميزان كرنش و تغيير مكان ها در قسمتهاي مختلف نمونه ها نيز حاصل  نمود. اين آزمايشگاه تاكنون تست هاي خستگي زيادي روي قطعات سالم فولادي، آلومينيومي و پليمري و همچنين نمونه هاي كامپوزيتي به منظور مطالعه ميزان كاهش سختي و مقاومت آنها در طول كاركرد انجام شده است. تستهاي متعددي نيز بر روي پانل هاي آلومينيومي حاوي ترك كه توسط مواد كامپوزيت ترميم شده اند، به منظور مطالعه چگونگي رشد ترك، تأخير در زمان رشد مجدد ترك و و جدايش لايه ها انجام شده است. ا زديگر پروژه هاي انجام شده  تست هاي خستگي برروي اتصالات جوش فولادي آلياژي مورد استفاده در سازه اتوبوس به منظور تشخيص دليل عيوب زودرس و چگونگي افزايش عمر سازه هاي موجود بوده است و مطالعه مقاومت برش چند لايه اي كامپوزيت مي باشد.

 

 

امکانات آزمایشگاه:

 

ردیف

عنوان

تعداد

کاربرد

1

دستگاه تست خستگی و کشش Dartec با ظرفيت 50 كيلونيوتن و فركانس 100 هرتز

1

آزمایشهای کشش-برش-فشار - خستگی و تعیین خواص مکانیکی مواد

2

دستگاه Data logger استاتيكي  (30 كانال استاتيك)

1

داده برداری

3

دستگاه Data logger ديناميكي (10 كانال ديناميك)

1

داده برداری

4

فیکسچر تست برش

1

تست برش

5

دوربین (Near field camera)

1

رصد رشد ترک

6

Clip-gage

1

باز شدگی دهانه ترک

7

اره موئی

1

برش نمونه

8

پمپ خلاء

1

ساخت نمونه کامپوزیتی به روش VIPزمینه های تحقیقاتی:

 

انجام تست های کشش، فشار ، تست های مربوط به خواص مکانیکی مانند (تست DCB, ENF,…)

 

اين آزمايشگاه تاكنون تست هاي خستگي زيادي روي قطعات سالم فولادي، آلومينيومي و پليمري و همچنين نمونه هاي كامپوزيتي به منظور مطالعه ميزان كاهش سختي و مقاومت آنها در طول كاركرد انجام شده است.

 

پروژه ها و فعالیت ها

 

1-تست های استاتیکی جهت تعیین چقرمگی شکست نمونه های اتصال چسبناک کامپوزیت های فیبر شیشه به آلومینیوم در سه مود DCB، ENF و MMB. تست های خستگی نمونه های مشابه در دو مود DCB و ENF جهت استخراج ثوابت معادله پاریس.

2-تست های استاتیکی کشش نمونه های چسب  ساخته شده در قالب، جهت استخراج خواص مکانیکی چسب.

3-تست های استاتیکی برای نمونه های اتصال چسبناک کامپوزیت های فیبر شیشه به آلومینیوم جهت تعیین اثر تغییر نرخ بارگذاری روی مقدار چقرمگی شکست در حالت بارگذاری DCB

4-ازديگر پروژه هاي انجام شده تست هاي خستگي برروي اتصالات جوش فولادي آلياژي مورد استفاده در سازه اتوبوس به منظور تشخيص دليل عيوب زودرس و چگونگي افزايش عمر سازه هاي موجود و نیز مطالعه مقاومت برش چند لايه اي كامپوزيت بوده است.