آزمايشگاه تحقيقاتي كامپوزيت

آزمايشگاه تحقيقاتي كامپوزيت

  • معرفي

معرفی:

اين آزمايشگاه به منظور انجام تحقيقات در زمينه ساخت و تست قطعات كامپوزيتي با هدف انجام تحقيقات به روز و كاربردي در ارتباط با بررسي رفتار مواد كامپوزيت تحت بارگذاريهاي متنوع راه اندازي مي گردد.

امکانات آزمایشگاه:

 

ردیف

عنوان

تعداد

کاربرد

1

اتوكلاو

1

پخت کامپوزیت

2

فريزر

1

نگهداری مواد

3

فیکسچر تست کمانش

1

تست کمانش

4

تجهیزات جانبی

1

جهت برشکاری

 

 

 

پروژه ها و فعالیت ها   

-تحليل كمانش نوار محدود صفحات و سازه هاي صفحه اي ساخته شده از مواد مركب لايه اي

-تحليل پايداري پانل هاي استوانه اي مركب با استفاده از روش نوار محدود تحت بارهاي محوري

-تحليل كمانش، پس كمانش و پيش بيني شروع گسترش تورق در صفحات چندلايه كامپوزيتي

-آناليز غيرخطي هندسي سازه هاي منشوري، تحت كوتاه شدن انتهايي ، با استفاده از روش نوار محدود

-تحليل پايداري صفحات چند لايه كامپوزيتي داراي تورق با استفاده از تئوري لايروايز

-بررسي رفتار كمانش و پس از كمانش صفحات FGM با استفاده از روش نوار محدود تحت كوتاه شدگي انتهايي و بارهاي حرارتي

-بررسي رفتار پس از كمانش صفحات نسبتا ضخيم كامپوزيتي با استفاده از روش نوار محدود نيمه انرژي

-بررسي كمانش و ارتعاشات آزاد نانو ورق ها با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي

-تحليل پس كمانش صفحات كامپوزيتي حاوي پيزوالكتريك داراي تورق با استفاده از تئوري لايروايز

-تحليل كمانش، پس كمانش و پيش بيني گسترش تورق در صفحات چند لايه كامپوزيتي به روش المان محدود

 

تماس با ما

 آدرس : طبقه همکف دانشکده مهندسی هوافضا

 تلفن: 64545634