کارگاه­ها

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

کارگاه موتور

سرپرست : دکترحسین خالقی

كارگاه ابزاردقيق و اندازه گيري هواپيما

سرپرست : دکترمهدي سبزه پرور