آزمایشگاه­های تحقیقاتی

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

آزمایشگاه توربولانس و جریان دوفازی

سرپرست : دکترمهران تاج فر

آزمایشگاه ریزپرنده و سیستم‌های کنترل

سرپرست : دکترابوالقاسم نقاش

آزمايشگاه تحقيقاتي ارتعاشات و سيستم هاي ديناميكي

سرپرست : دکترعلي صالح زاده نوبري

آزمايشگاه تحقيقاتي خستگي و شكست

سرپرست : دکترحسين حسيني تودشکي

آزمايشگاه تحقيقاتي ديناميك سيالات عددي

سرپرست : دکترعليرضا جهانگيريان

آزمايشگاه تحقيقاتي ديناميك پرواز

سرپرست : دکترکامران رئيسي چرمکاني

آزمايشگاه تحقيقاتي سخت افزار در حلقه

سرپرست : دکترسیدمجید اسماعیلی فر

آزمايشگاه تحقيقاتي سوخت و احتراق

سرپرست: دکترصادق تابع جماعت

آزمايشگاه تحقيقاتي كامپوزيت

سرپرست : دکترحميدرضا اويسي

آزمايشگاه تحقيقاتي واقعيت مجازي

سرپرست: دکترمهدي سبزه پرور