آزمايشگاه ها

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

ازمايشگاه اموزشي آئروديناميك II

سرپرست : مسعود برومند

ازمايشگاه اموزشي آئروديناميك I

سرپرست : مسعود برومند

کارگاه موتور

سرپرست : حسین خالقی

آزمايشگاه تحقيقاتي خستگي و شكست

سرپرست : حسين حسيني تودشکي

آزمايشگاه تحقيقاتي ديناميك سيالات عددي

سرپرست : عليرضا جهانگيريان

آزمايشگاه تحقيقاتي ديناميك پرواز

سرپرست : کامران رئيسي چرمکاني

آزمايشگاه تحقيقاتي سخت افزار در حلقه

سرپرست : سیدمجید اسماعیلی فر

آزمايشگاه تحقيقاتي سوخت و احتراق

سرپرست: صادق تابع جماعت

آزمايشگاه تحقيقاتي كامپوزيت

سرپرست : حميدرضا اويسي

آزمايشگاه تحقيقاتي واقعيت مجازي

سرپرست: مهدي سبزه پرور