دفترچه تلفن

نام شماره تلفن توضيحات
 
نام شماره تلفن توضيحات
دکترحميدرضا اويسي ۶۴۵۴۳۲۱۵ عضو هيئت علمي
دکترمجیداسماعیلی فر ۶۴۵۴۵۶۳۳ عضوهیئت علمی
دکتر مسعود برومند ۶۴۵۴۳۲۸۰ عضو هيئت علمي
دکترصادق تابع جماعت ۶۴۵۴۳۲۱۲ عضو هيئت علمي
دکترمهران تاج فر ۶۴۵۴۳۲۱۱ عضوهيئت علمي
دکتر عليرضا جهانگيريان ۶۴۵۴۳۲۲۳ عضوهيئت علمي
دکتر حسين حسيني تودشكي ۶۴۵۴۳۲۲۴ عضو هيئت علمي
دکتر كامران رئيسي چرمكاني ۶۴۵۴۳۲۳۸ عضو هيئت علمي
دکتر مهدي سبزه پرور ۶۴۵۴۳۲۳۹ عضو هيئت علمي
دکترمحمدسعیدی ۶۴۵۴۵۶۳۵ عضوهیئت علمی
مهندس سيد حسن شفتي ۶۴۵۴۳۲۱۹ عضو هيئت علمي همكار
دکتر علي صالح زاده نوبري ۶۴۵۴۳۲۰۸ عضوهيئت علمي
دکترمحمد همايون صدر ۶۴۵۴۳۲۰۴ عضو هيئت علمي
دکترابوالقاسم مسگرپورطوسي ۶۴۵۴۳۲۸۳ عضو هيئت علمي
دکتر محمود ماني ۶۴۵۴۳۲۸۴ عضوهيئت علمي
دکتركاميار منصور ۶۴۵۴۳۲۱۶ عضو هيئت علمي
دکترابوالقاسم نقاش ۶۴۵۴۳۲۱۴ عضوهيئت علمي
دکترسحر نوری ۶۴۵۴۳۲۰۷ عضو هیئت علمی
دکتر محمد علي وزيري زنجاني ۶۴۵۴۳۲۳۵ عضو هيئت علمي همكار
سيد محمد حسين كريميان ۶۴۵۴۳۲۰۶ عضوهيئت علمي
آبدارخانه ۶۴۵۴۳۲۲۵
دكترحسين خالقي ۶۴۵۴۳۲۸۲ عضوهیئت علمی
دکترحسین شاهوردی ۶۴۵۴۳۲۰۵ عضوهیئت علمی
دکترعلی مددی ۶۴۵۴۵۶۳۲ عضوهیئت علمی
خانم مريم باقري ۶۴۵۴۳۲۲۱ كارشناس آموزش
خانم مهندس مریم اعتصامی ۶۴۵۴۵۶۳۹ کارشناس آموزشی
آقای سعيد روا ۶۴۵۴۳۲۳۰ رئیس دفتر
خانم پريچهر طيبي ۶۴۵۴۳۲۲۷ كتابدار
خانم مهندس سرور السادات حسيني ۶۴۵۴۳۲۳۷ كارشناس پژوهشي- كارشناس كارگاه ابزار دقيق
خانم فهيمه خادم موسوي ۶۴۵۴۳۲۲۲ تايپيست
آقای محمد ضرغامي ۶۴۵۴۳۲۰۹ كارشناس امور مالي
خانم مهندس ژاله عاشقي ۶۴۵۴۳۲۲۸ مسئول شبكه وانفورماتیک
آقای عباس فرجي مهياري ۶۴۵۴۳۲۷۸ مربی كارگاه بال و بدنه هواپيما
خانم ربابه فقيه ۶۴۵۴۳۲۱۸ كارشناس تحصيلات تكميلي
خانم فاطمه پورمحمدی ۶۴۵۴۳۲۴۵ کارشناس تحصیلات تکمیلی
آقای مهندس سعیدقاسمی ۶۴۵۴۳۲۲۶ کمک کارشناس سایت کامپیوتر
آقای حميدرضا قاسمي ۶۴۵۴۵۶۳۱ تکنسین آزمایشگاه
آقای مهندس شمس الدین ملکی ۶۴۵۴۳۲۴۳ مدیرمالی اداری
اتاق دانشجويان دكترا ۶۴۵۴۳۲۸۱
اتاق شورا ۶۴۵۴۳۲۴۲
بسیج دانشجویی ۶۴۵۴۳۲۲۹
قطب علمي مهندسي هوافضاي محاسباتي ۶۴۵۴۳۲۳۷
پیک هوافضا وانجمن علمی ۶۴۵۴۳۲۳۱
اتاق پروژه ۱ ۶۴۵۴۳۲۸۱
آزمايشگاه تحقيقاتی ارتعاشات ۶۴۵۴۳۲۷۹
آزمایشگاه توربولانس ۶۴۵۴۵۶۳۷
آزمایشگاه دانا۱ (تونل باد) ۶۴۵۴۵۶۴۱
آزمایشگاه محاسبات پیشرفته ۶۴۵۴۵۶۴۲
آزمایشگاه میکروجت ۶۴۵۴۳۲۳۳
آزمايشگاه CFD ۶۴۵۴۳۲۲۹
آزمايشگاه آيروديناميك ۶۴۵۴۳۲۸۵
آزمايشگاه تحقيقاتی تست كشش و خستگي ۶۴۵۴۳۲۴۹
آزمايشگاه تحقيقاتی سوخت و احتراق+آزمایشگاه سخت افزاردرحلقه ۶۴۵۴۳۲۴۶ دکتر صادق تابع جماعت
آزمايشگاه تحقيقاتی كامپوزيت ۶۴۵۴۳۲۴۴ دکترحمیدرضااویسی
آزمايشگاه تحقيقاتیدینامیک پرواز و كنترل+آزمیشگاه تحقیقاتی سیستم های کنترلی ۶۴۵۴۳۵۲۴
اتاق پروژه ۲ ۶۴۵۴۳۲۸۲