دفترچه تلفن

نام شماره تلفن توضيحات
 
نام شماره تلفن توضيحات
حميدرضا اويسي ۶۴۵۴۳۲۱۵ عضو هيئت علمي
مجیداسماعیلی فر ۶۴۵۴۵۶۳۳ عضوهیئت علمی
مسعود برومند ۶۴۵۴۳۲۸۰ عضو هيئت علمي
صادق تابع جماعت ۶۴۵۴۳۲۱۲ عضو هيئت علمي
مهران تاج فر ۶۴۵۴۳۲۱۱ عضوهيئت علمي
عليرضا جهانگيريان ۶۴۵۴۳۲۲۳ عضوهيئت علمي
حسين حسيني تودشكي ۶۴۵۴۳۲۲۴ عضو هيئت علمي
كامران رئيسي چرمكاني ۶۴۵۴۳۲۳۸ عضو هيئت علمي
مهدي سبزه پرور ۶۴۵۴۳۲۳۹ عضو هيئت علمي
محمدسعیدی ۶۴۵۴۵۶۳۵ عضوهیئت علمی
مهندس سيد حسن شفتي ۶۴۵۴۳۲۱۹ عضو هيئت علمي همكار
علي صالح زاده نوبري ۶۴۵۴۳۲۰۸ عضوهيئت علمي
محمد همايون صدر ۶۴۵۴۳۲۰۴ عضو هيئت علمي
ابوالقاسم مسگرپورطوسي ۶۴۵۴۳۲۸۳ عضو هيئت علمي
محمود ماني ۶۴۵۴۳۲۸۴ عضوهيئت علمي
كاميار منصور ۶۴۵۴۳۲۱۶ عضو هيئت علمي
ابوالقاسم نقاش ۶۴۵۴۳۲۱۴ عضوهيئت علمي
سحر نوری ۶۴۵۴۳۲۰۷ عضو هیئت علمی
محمد علي وزيري زنجاني ۶۴۵۴۳۲۳۵ عضو هيئت علمي همكار
سيد محمد حسين كريميان ۶۴۵۴۳۲۰۶ عضوهيئت علمي
آبدارخانه ۶۴۵۴۳۲۲۵
حسين خالقي ۶۴۵۴۳۲۸۲ عضوهیئت علمی
حسین شاهوردی ۶۴۵۴۳۲۰۵ عضوهیئت علمی
علی مددی ۶۴۵۴۵۶۳۲ عضوهیئت علمی
خانم مريم باقري ۶۴۵۴۳۲۲۱ كارشناس آموزش
مریم اعتصامی ۶۴۵۴۵۶۳۹ کارشناس آموزشی
آقای سعيد روا ۶۴۵۴۳۲۳۰ رئیس دفتر
خانم پريچهر طيبي ۶۴۵۴۳۲۲۷ كتابدار
سرور السادات حسيني ۶۴۵۴۳۲۳۷ كارشناس پژوهشي- كارشناس كارگاه ابزار دقيق
خانم فهيمه خادم موسوي ۶۴۵۴۳۲۲۲ تايپيست
آقای محمد ضرغامي ۶۴۵۴۳۲۰۹ كارشناس امور مالي
خانم مهندس ژاله عاشقي ۶۴۵۴۳۲۲۸ مسئول شبكه وانفورماتیک
آقای عباس فرجي مهياري ۶۴۵۴۳۲۷۸ مربی كارگاه بال و بدنه هواپيما
خانم ربابه فقيه ۶۴۵۴۳۲۱۸ كارشناس تحصيلات تكميلي
خانم فاطمه پورمحمدی ۶۴۵۴۳۲۴۵ کارشناس تحصیلات تکمیلی
آقای حميدرضا قاسمي ۶۴۵۴۵۶۳۱ تکنسین آزمایشگاه
سعیدقاسمی ۶۴۵۴۳۲۲۶ کمک کارشناس سایت کامپیوتر
شمس الدین ملکی ۶۴۵۴۳۲۴۳ مدیرمالی اداری
اتاق دانشجويان دكترا ۶۴۵۴۳۲۸۱
اتاق شورا ۶۴۵۴۳۲۴۲
بسیج دانشجویی ۶۴۵۴۳۲۲۹
قطب علمي مهندسي هوافضاي محاسباتي ۶۴۵۴۳۲۳۷
پیک هوافضا وانجمن علمی ۶۴۵۴۳۲۳۱
اتاق پروژه ۱ ۶۴۵۴۳۲۸۱
آزمايشگاه تحقيقاتی ارتعاشات ۶۴۵۴۳۲۷۹
آزمایشگاه توربولانس ۶۴۵۴۵۶۳۷
آزمایشگاه دانا۱ (تونل باد) ۶۴۵۴۵۶۴۱
آزمایشگاه محاسبات پیشرفته ۶۴۵۴۵۶۴۲
آزمایشگاه میکروجت ۶۴۵۴۳۲۳۳
آزمايشگاه CFD ۶۴۵۴۳۲۲۹
آزمايشگاه آيروديناميك ۶۴۵۴۳۲۸۵
آزمايشگاه تحقيقاتی تست كشش و خستگي ۰۹۱۷۴۰۵۲۵۵۷
آزمايشگاه تحقيقاتی سوخت و احتراق+آزمایشگاه سخت افزاردرحلقه ۶۴۵۴۳۲۴۶ دکتر صادق تابع جماعت
آزمايشگاه تحقيقاتی كامپوزيت ۶۴۵۴۳۲۴۴ دکترحمیدرضااویسی
آزمايشگاه تحقيقاتیدینامیک پرواز و كنترل+آزمیشگاه تحقیقاتی سیستم های کنترلی ۶۴۵۴۳۵۲۴
اتاق پروژه ۲ ۶۴۵۴۳۲۸۲