نام:محمود ماني

مسئولیت: رئيس دانشكده

نام:عليرضا جهانگيريان

مسئولیت:معاون پژوهشي،تحصیلات تکمیلی و بین الملل

نام:محمد همايون صدر

مسئولیت:مدير گروه سازه های هوا فضایی- مكانيك پروازوکنترل

نام:حسين شاهوردي

مسئولیت:معاون آموزشي ودانشجویی

نام:سحر نوری

مسئولیت: مدير گروه آيروديناميك وجلوبرندگي

نام:کامران رئيسي چرمکاني

مسئولیت:مدیرگروه مهندسی فضایی وفناوری ماهواره

نام:ابوالقاسم مسگرپورطوسي

مسئولیت:رئيس قطب علمي هوافضاي محاسباتي

نام:سیدمجید اسماعیلی فر

مسئولیت: مسئول مرکزانفورماتيك

نام:علی مددی

مسئولیت:مسئول فناوری و ارتباط با صنعت

نام:حسین خالقی

مسئولیت:مسئول کارگاه بال وبدنه وموتور

نام:مهدي سبزه پرور

مسئولیت:کارگاه ابزاردقیق واندازه گیری درهواپیما

نام: شمس الدین ملکی

مسئولیت:مدیراجرایی